Også du kan bidra!
Stoppested Verden er stadig på jakt etter samarbeidspartnere, ambassadører og støttespillere. Uten disse vil det ikke være mulig å gjennomføre festivalen. Les mer om dette her: