Stoppested Verden nå et nytt aktivitetstilbud for unge i Hamar gjennom ordningen barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det 3-årige aktivitetstilbudet har som overordnet målsetning å skape møteplasser og er spesielt rettet mot aldersgruppen 10 – 20 år. Denne våren kan unge i Hamar bli med på ulike verksteder, delta å ÅPEN SCENE og delta i et mentorprogram. I tillegg skal det gjennomføres et større kunst- og kulturprosjekt av og med ungdom. For mer info følge oss på Facebook!


ungdom-åpenscene