Første helgen i juni hvert år forvandles parken ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar til fargerike og energiske land og stoppesteder. Artister og aktører fra hele verden inviterer til konserter, forestillinger, verksteder, utstillinger og andre aktiviteter.

 

Stoppested Verden ble etablert i forbindelse med Mangfoldsåret og har siden 2008 vært i stadig utvikling. I dag er Stoppested Verden Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge. Stoppested Verden skaper møteplasser mellom kulturer, mellom mennesker og mellom generasjoner og bidrar utveksling og dialog samt kunnskap om og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold.

 

Festivalen skal være en inkluderende arena for alle. Festivalens aktiviteter er derfor gratis for publikum og deltakere.

 

Det særegne ved Stoppested Verden er dens beliggenhet. Siden starten i 2008 har Norsk Jernbanemuseum på Hamar åpnet sine dører, sin park og sine hus og bidratt til utviklingen av Norges største inkluderende arena – midt på Innlandet!

 

Siden festivalens oppstart har besøkstallet økt jevnlig, og i 2014 tok hele 12 300 besøkende turen til Stoppested Verden. Alle tvil er skjøvet til side, Stoppested Verden er en inkluderende og samlende arena om skaper dialog, forundrer, engasjerer, aktiverer, inspirerer og inkluderer.

 

Årlig deltar mellom 1000-1500 barn i ulike kunstprosjekt tilknyttet festivalen gjennom festivalens samarbeid med barnehager og skoler i Hamarregionen. Festivalen har også et stort nettverk og samarbeider med nasjonale og internasjonale miljø som setter kunst og kultur på dagsorden i tillegg til internasjonale spørsmål, enten det dreier seg om enkeltpersoner, kulturskoler – og institusjoner, foreninger, organisasjoner eller internasjonale ambassader i Norge. En rekke eksamensprosjekt er også gjennomført i samarbeid med Norske Høgskoler. I år er «Wunderkammer» et eksempel på dette.

 

Det få imidlertid vet er at Stoppested Verden årlig gjennomfører et omfattende inkluderingsarbeid som blant annet inkluderer en egen festivalskole for voksne innvandrere. Festivalskolen inngår i fagplanen for regionenes læringssentre og voksenopplæring samt asylmottak, Dette er et tilbud til voksne innvandrere som ønsker språktrening, arbeidserfaring og nettverksbygging utover det ordinære tilbudet i læringssentrene. Resultatet av denne årlige satsingen har ført til kompetanseheving, arbeidserfaring og samfunnsengasjement.

 

Stoppested Verden bidrar til etablering av Innlandet som en region av og med mangfold og forståelse.