Stoppested Verden skal være en inkluderende arena for alle. Festivalens aktiviteter er derfor gratis for publikum og deltakere.


Tid og sted
2. – 3. juni 2018 kl. 11.00- 17.00 begge dager. Museumsparken ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Inngang fra Strandveien 163 og fra Strandveien 131.

 

Å komme hit med bil/buss:
Følg skiltene «Museene» fra byens innfartsveier/sentrum, deretter «Jernbanemuseet».
For busser anbefaler vi en av følgende underganger:
– Vognveien/Maxi kjøpesenter (maks. høyde 3,6 m)
– Nystuveien (maks. høyde 4,3 m)

 

Parkering
Vi forventer mange besøkende og ber derfor publikum følge parkeringsanvisninger.


Å komme  hit fra sentrum til fots

Gå langs Strandpromenaden nordvestover fra sentrum ca. 3 km spasertur (ca. 30-45 min.) langs Mjøsas strandlinje. Du passerer gjennom Hedmarksmuseet & Domkirkeodden før du kommer til oss.

 

Å komme  hit fra sentrum med kollktiv transport
Ta bybuss nr. 1 fra jernbanestasjonen/sentrum.
For mer info om kollektiv transport se Hedmark Trafikk sine hjemmesider her.

 

Møteplasser
Festivalområdet er stort, og det kan derfor lønne seg å skrive mobilnummeret på barnas arm slik at vårt vertskap letter kunne bistå dersom et barn kommer bort fra foreldrene. Festivalkontor og møteplass er avmerket på kartet i vårt program.