12 423 besøkende i 2024!

Årets festivaltall

Tusen takk til alle som kom, delte og opplevde årets sansefest i Hamar! Årets festivalstatistikk viser:

  • 13 verksteder
  • 11 utstillinger
  • 179 konserter, forestillinger og aktiviteter
  • 282 medvirkende artister og aktører
  • 1 573 deltakende barn i kunst- og kulturprosjekt
  • 99 medvirkende organisasjoner og institusjoner m.m.
  • 3 deltakende ambassader
  • 36 land representert
  • 12 423 besøkende!

HIGH TEA WITH A TWIST (UK)