Festivalstatistikk 2021

Stoppested Verden ble arrangert 1. – 13. juni 2021. Til tross for en utfordrende oppstart med smitteutbrudd og lockdown i Hamar og 31 avlyste arrangementer, er årets festivalstatistikk definitivt noe å glede seg over;

• 14 festivaldager
• 29 forestillinger
• 14 utstillinger
• 16 aktiviteter
• 9 deltakende skoler
• 5 deltakende barnehager
• 2 kunstnere i residens (artist in residens)
• 2 havfruer
• i underkant av 2000 billetterte besøkende (vi har ikke tall på publikum som har gjennomført kunstvandringen).

Tusen takk til våre fantastiske artister og utøvere, samarbeidspartnere og støttespillere. Uten deres forståelse, fleksibilitet, samarbeidsvilje og bidrag ville Stoppested Verden 2021 vært umulig å gjennomføre!

SETT AV 2.-5. JUNI 2022
VI TRENGER DIN HJELP!