VI TRENGER DIN HJELP!

KLIKK HER FOR Å SVARE PÅ UNDERSØKELSEN

Stoppested Verden er en 1 av 10 utvalgte kulturaktører som deltar i et landsomfattende pilotprosjekt hvor målet er å finne ut hva som gir økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv.   

Som eneste representant fra Innlandet er Stoppested Verden i godt selskap; Det Norske teatret, Festspillene i Nord Norge, Norsk luftfartsmuseum, Kongsberg Jazz Festival, Transnational Arts Production, Nordic Black, BIT20, Ås internasjonale kultursenter og Kimen Kulturhus utgjør de 10 utvalgte deltakerne i dette kompetanseprogrammet «Effektstudier på publikumsmangfold», som ledes av Interkultur Drammen og med Kulturrådet, Norsk Publikumsutvikling og amerikanske WolfBrown som partnere.

Formålet med prosjektet er å finne ut hva som gir økt mangfold blant publikum i norsk kulturliv. Spørsmål som skal besvares er blant annet; hvordan skape kulturelle møteplasser som trekker et mangfoldig publikum og hvordan måle og forbedre seg i dette arbeidet.

Vi trenger din hjelp til å sette Innlandet på Norgeskartet, forteller Mocci Ryen, leder av Stoppested Verden. Dette er første gang man måler effekten av mangfoldsarbeid i kulturlivet og dette vil gi oss verdifull kunnskap om veien videre.

Kompetanseprogrammet startet opp høsten 2019 og skal avsluttes på nyåret 2021. I løpet av prosjektet har det vært arrangert fellessamlinger og webinarer for å forberede aktørene til å kunne gjennomføre et effektstudie på sine respektive aktivitetsarenaer i 2020. Planen var å gjennomføre Stoppested Verden sitt studie på årets festival i begynnelsen av juni, men nasjonale forbud mot arrangementer satte en stopper for det. Nettopp derfor inviterer Stoppested Verden nå ALLE til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse!

Enten du har besøkt festivalen eller ikke, om du er ung eller gammel – det spiller ingen rolle. Vi ønsker alle velkommen til å svare på spørsmål om Stoppested Verden, sier Mocci Ryen. Dette er en spørreundersøkelse som tar 5-10 min. å svare på, men som gir verdifull informasjon om både publikumsmangfold og videreutvikling, fortsetter hun. Du deltar anonymt og alle svar forblir konfidensielle. Gå inn på våre hjemmesider, Facebook-sider og skann eller klikk på link til selve undersøkelsen. Vi håper at folk kan sette av litt tid til oss i Romjulen og bidra til større kunnskap.

Festivalstatistikk 2021
Kunstvandring i festivalparken