FESTIVALSKOLEN

Stoppested Verden har også fokus på voksne flyktninger og innvandrere. Det er store utfordringer knyttet til det å komme til et nytt land, skape et nytt liv og bli en aktiv deltaker i samfunnslivet for øvrig.

I 2008 etablerte Stoppested Verden en egen festivalskole der elever ved lærings- og kvalifiseringssentre i 4 kommuner får tilbud om et eget undervisningsopplegg som en del av ordinær læreplan. Målsetning er å engasjere elevene i praktisk arbeid med utgangspunkt i deres egne erfaringer, interesser og kompetanse, samt tilby språktrening i en arbeidsrelatert situasjon. Samarbeidet med lærings- og kvalifiseringssentre i Hamarregionen bidrar til styrket identitet og integritet for flyktninger og innvandrere i regionen.

Festivalskolen er ett av mange eksempler på hvordan Stoppested Verden jobber som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv. Festivalskolens elever kan sees som vertskap og aktører på festivalen.