KULTURBONANZA

Innlandet er mangfoldig. Visste du at det bor personer fra over 115 land bare i Hamar? Hvem er du og hva er dine tradisjoner? Vi inviterer til en KULTURBONANZA hvor alle som vil kan vise sin kultur og hvem de er gjennom ulike aktiviteter på festivalen. Stoppested Verden samarbeider med mange enkeltpersoner, lag og foreninger og det er plass til alle!
Stoppested Verden er en arena der barn og unge, voksne og eldre skal kunne presentere, og få presentert kunstneriske uttrykk fra sine opprinnelige kulturer. Åpenhet og nysgjerrighet bidrar til å fremme Innlandet som en region av og med mangfold og forståelse.

Har du lyst til å delta?
Send oss en e-post på post (at) stoppestedverden.no.