FAGFORBUNDET INNLANDETS LIKESTILLINGSPRIS 2022

Hvert år deler Fagforbundet Innlandet ut Likestillingspris til personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter som har gjort ett særskilt innsats for å fremme likestilling i arbeids- og samfunnsliv – og nå har vi landet på endelig prisvinner.

Fagforbundet Innlandets Likestillingspris skal gå til en person, organisasjon, institusjon eller bedrift som har gjort en særlig innsats for å:

  • øke og/eller fremme mangfold og likestilling i arbeids- og samfunnsliv.
  • rette opp skjevheter i forholdet mellom de forskjellige gruppenes muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • skape en likestillingskultur
  • prismottaker må ha gjort en innsats innenfor ett eller flere av disse områdene.
  • prisvinneren skal være fra Innlandet

Fagforbundet Innlandets Likestillingspris 2022 går til: Stoppested Verden

Fagforbundet Innlandet mener at det arbeidet Stoppested Verden gjør – er utrolig viktig for å etablere gode holdninger rundt forskjellige mennesker og kulturer vi har i samfunnet. Vi gratulerer Stoppested Verden med prisen, og takker dem for den flotte og viktige jobben dem gjør.
Prisen – som består av ett kunst maleri og en gavesjekk på 5.000,- som vinner kan skjenke videre til ønsket veldedig organisasjon – overrekkes til vinnerne under Fagforbundet Innlandet sitt representantskapsmøte i november.

PROGRAM 2023
STOPPESTED VERDEN PÅ LÆRINGSKONFERANSEN 2023