Grønland inntar Innlandet

Det blir et møte med tradisjonsrik Inuit-kultur når Stoppested Verden i år får besøk fra Grønland. Kalaallit Nunaat heter landet i dag. Menneskenes land. Forestill deg et landområde større enn Frankrike, England, Tyskland, Spania, Italia, Østerrike, Sveits og Belgia til sammen! Inuittenes historiske røtter preges av de ulike folkeslag sine tilpasninger til de arktiske utfordringer som råder på verdens største øy.

NAPA – Nordens institut i Grønland og Stoppested Verden har i flere år samarbeidet om et utvekslingsprosjekt hvor ungdom og kunstnere fra Grønland besøker Hamar for å dele sin rike kulturarv og ta med seg impulser fra Innlandet tilbake til Grønland.

I år får vi besøk av maskedanser fra Aasiaat og ungdommer fra Tasiilaq.

Jubileumsåret 2018!
Embassy of Indonesia