STOPPESTED VERDEN PÅ LÆRINGSKONFERANSEN 2023

24. januar arrangeres den nasjonale Læringskonferansen 2023 i Røde Kors konferansesenter i Oslo.

På den internasjonale dagen for utdanning står hvordan læring brukes til å fremme inkludering i samfunns- og arbeidslivet i fokus. Inkludering og deltakelse i samfunnet er viktig for å styrke demokratiet og bidra til bærekraftig utvikling gjennom aktivt medborgerskap.

På Læringskonferansen blir det innlegg, foredrag og paneldiskusjoner med Leo Ajkic som konferansier.

Stoppested Verden er invitert til å holde foredraget «Ressursmobilisering – potensialet i mangfoldet». 

 

FAGFORBUNDET INNLANDETS LIKESTILLINGSPRIS 2022
12 442 BESØKENDE