OM OSS

Gjennom ulike kunst- og kulturtiltak bygger Stoppested Verden broer på tvers av kulturer og skaper møteplasser mellom mennesker med ulik bakgrunn. Stoppested Verden gir nye impulser, stimulerer til aktiv deltakelse og bidrar til å spre kunnskap om og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold.

Stoppested Verden henvender seg mot en særlig viktig målgruppe, nemlig barn og unge. Det er nettopp her vi må drive holdningsarbeidet for oppbygging av tillitt, nysgjerrighet og åpenhet for nye kulturer og mennesker med ulik bakgrunn, fremfor å la fremmedfrykt og rasisme få grobunn. Kultur er en unik formidler av dette budskapet.

Stoppested Verden ble etablert i forbindelse med Mangfoldsåret 2008 med Innlandet som arena, og med ustrakt lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid. Fra å være en årlig festival, har Stoppested Verden utviklet seg til å bli en helårs virksomhet med en rekke holdningsskapende og samfunnsnyttige inkluderingsprosjekter.