OM OSS

Stoppested Verden skaper møteplasser gjennom kunst- og kulturaktiviteter med rom for alle.
Vårt formål er å forebygge utenforskap, rasisme og diskriminering. Vi jobber for et rausere samfunn med fokus på positive fellesopplevelser, respekt og anerkjennelse.
Hos oss møter du barn og unge, voksne og eldre som vil vise hvem de er og hva de er opptatt av. Du møter mennesker som er nysgjerrige og åpne for hverandre. Mennesker som ønsker å bidra. Det er et slikt raust og inkluderende samfunn vi ønsker. Det er dette Stoppested Verden jobber for.

Stoppested Verden har mer enn 17 års erfaring som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv. Vi bruker kunst og kultur som metode for å oppnå samhold og tilhørighet på tvers av kulturer, kjønn, generasjoner og sosial- og økonomisk status. Vår målgruppe er barn og unge, flyktninger og innvandrere. Den årlige festivalskolen med deltakere fra tre kommuner er et eksempel på hvordan Stoppested Verden initierer interkommunalt samarbeid.

Stoppested Verden ble lansert i forbindelse med Mangfoldsåret 2008 med Innlandet som arena, og med ustrakt lokale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeid. Stoppested Verden er organisert som en forening og driftes som en prosjektorganisasjon med støtte fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale tilskuddsordninger, fond og gaver. Siden 2008 har vi arrangert Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge på Hamar i tillegg til en rekke inkluderings- og integreringsprosjekter.

Alle Stoppested Verden aktiviteter er gratis for publikum og deltakere.