Vil du være med og lage festival som stab eller frivillig? 
Har du lyst til å dele din kultur som aktør eller artist? 

Første helgen i juni skal parken til Norsk Jernbanemuseum nok en gang forvandles til fargerike og energiske land der artister og aktører presenterer sine tradisjoner og særpreg gjennom konserter, forestillinger, verksteder, utstillinger og mat fra alle verdenshjørner. 

Men først må stab, vertskap og festivalaktører på plass! Nå er planleggingen av årets arrangement i full gang, og festivalleder Mocci Ryen jakter på et mangfoldig superteam til å rigge festival og fylle den med innhold. – Hos oss er det rom for alle og vi har mange plasser på laget vårt, forteller Mocci. Vi leter både etter de som vil jobbe i vår festivalstab, frivillige og de som vil bidra som artister og aktører i vårt festivalprogram, smiler Mocci.  

Mer enn en festival

Stoppested Verden er landets største internasjonale kulturfestival for barn og unge, og et gratis arrangement som gir alle familier muligheten til å oppleve magien i å ta museumstoget Tertitten ut i verden, eller gå fra land til land langs stiene i parken til Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Lær deg å spille ukulele i vår Tiki-bar, drikk eritreisk kaffe med popcorn eller lær deg den tamilske dansen Bharatanatyam! Stoppested Verden er et fargerikt eventyr som byr på unike kulturopplevelser, men det er også så mye mer. Bak disse festivaldagene ligger det flere uker med forberedelser og planlegging, der mennesker fra ulike land og kulturer møtes i et verdiskapende fellesskap – basert på dialog mellom og utveksling av ulike språk og tradisjoner, men med samme mål og felles stolthet; å kunne invitere til et fantastisk arrangement i juni. Vil du være med på laget? Da vil vi høre fra deg!

Ressursmobilisering for årets festival er i gang!

Mocci henter teamet sitt hovedsakelig fra de mangfoldige miljøene i Innlandet, og finner veien til både grupper og enkeltmennesker gjennom skoler, læringssentre, foreninger, organisasjoner og kunst- og kulturmiljø. – Stoppested Verden er så mye mer enn en festival, det er en arena som forebygger utenforskap, rasisme og diskriminering. 

Mocci vil at flere skal vite hvor mye dette arrangementet betyr for menneskene som er involvert og hvordan Stoppested Verden bidrar til opplevelse av samhold og tilhørighet. 

– Jeg oppfordrer virkelig alle som vil være en del av dette, til å ta kontakt med oss – vi har oppgaver og rom for alle! 

Stoppested Verden bygger kultur og tilhørighet

Gjennom ulike aktiviteter ønsker Stoppested Verden å bidra til at særlig flyktninger og innvandrere blir aktive deltakere i samfunnet. På grunn av språkbarrierer og kulturforskjeller opplever mange av disse store utfordringer knyttet til det å komme til et nytt land og skape et nytt liv. Mange søker seg derfor til egne lukkede miljøer.  – Stoppested Verden jobber som brobygger mellom offentlig forvaltning og et aktivt deltakende samfunnsliv. Vi er en frivillig forening som driftes som en prosjektorganisasjon med støtte fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale tilskuddsordninger, fond og gaver. 

Vår arena er for de som vil kjenne på samhold og tilhørighet på tvers av kulturer, kjønn, generasjoner og sosial- og økonomisk status. Språktrening, nettverksbygging, mestring og personlig vekst er stikkord når vi sammen jobber mot et felles mål; å skape og invitere til en internasjonal kulturfestival, forteller Mocci med stort engasjement. 

Festivalskolen 

Den årlige festivalskolen med deltakere fra tre kommuner er et eksempel på hvordan Stoppested Verden initierer interkommunalt samarbeid. Her får elever fra regionens lærings- og kvalifiseringssentre tilbud om et eget undervisningsopplegg som en del av ordinær læreplan, der de i noen uker flyttes ut av ordinær skole og inn i festivalskolen for å være med å rigge Stoppested Verden. – Vi tar utgangspunkt i deres egne ønsker, interesser og kompetanse og tilpasser arbeidsoppgavene slik at dette bidrar til utvikling og mestring. 

Samtidig som vi sammen skal forberede en festival, skal vi også ha det sosialt og ha fokus på språktrening, forteller Mocci, og legger til; – Gjennom festivalskolen oppdager vi ressurspersoner som til tross for utfordringer med språk og kulturbakgrunn, opplever å bli sett og anerkjent for den de er og det de kan, de får et større nettverk og kontakter og erfaring som kan hjelpe dem videre inn i arbeidslivet. 

Kulturelt mangfold

Hvorfor dra til utlandet når hele verden er i Hamar? Bare i Hamarregionen bor det over 110 ulike nasjonaliteter. – Vi lever i et mangfoldig samfunn og det ligger store verdier å anerkjenne, være nysgjerrige på og invitere hverandre inn i våre ulike kulturer og tradisjoner, forteller Mocci. På Stoppested Verden møter du mennesker som vil vise hvem de er, og hvor de kommer fra og som er nysgjerrige på andre. ­– Vi omfavner mangfoldet og samarbeider derfor tett med kulturforeninger, internasjonale ambassader i Norge og andre som bidrar med aktiviteter i festivalprogrammet. På festivalen kan du ta toget ut i verden og det er dette som gjør Stoppested Verden unik, smiler Mocci. 

Vil du være med som stab, frivillig eller aktør/artist?

Vi ønsker å få tak i deg som kan ta i et tak, som kan snekre, sveise, bære, løfte, rigge, bygge og fikse som en del av staben vår. Vi trenger frivillige som vil være vertskap på de ulike aktivitetene, bidra på mangfoldige og kreative oppgaver og ta imot gjestene med et smil. Og ikke minst trenger vi deg som vil dele kulturarven din ved å invitere publikum til å smake, lære, prøve og oppleve dine kulturtradisjoner.

Datoer for årets festival

1.-2. juni – lukkede dager for inviterte barnehager og skoler.

3.-4. juni – åpent for publikum!

Vil du være med på laget? Eller kjenner du noen som vil? 

Kontakt oss her: mocci@stoppestedverden.no

Telefon: 92 49 89 60

«Ungdommer med transnasjonale familiebånd beskriver Stoppested Verden som et sted hvor de føler seg hjemme, fordi festivalen formidler at det å ha tilhørighet til flere steder ikke står i motsetning til tilhørigheten til Hamar. På denne måten bidrar festivalen til et inkluderende medborgerskap.»

Dewilde, J., Kjørven, O. K., Skrefsrud, T.-A., & Sæther, E. 
Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Peace Education (2020).