PROGRAM 2023

REIS UT I VERDEN PÅ HAMAR

FAGFORBUNDET INNLANDETS LIKESTILLINGSPRIS 2022

TILDELES STOPPESTED VERDEN

STOPPESTED VERDEN PÅ LÆRINGSKONFERANSEN 2023

HOLDER FOREDRAG OM RESSURSMOBILISERING

12 442 BESØKENDE

og sydenstemning i festivalparken!

KABUKIDANS

med en ekte Geisha!