2020: Tilpasser festival

Som følge av Regjeringens forbud mot kulturarrangementer frem til 15. juni, vil Stoppested Verden – Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge – ikke gjennomføres som planlagt i 2020. I stedet tilpasser vi festivalen og fortsetter reisen ut i verden!

Regjeringen presiserer at forbudet gjelder kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes. Det er nettopp disse møteplassene som er selve kjernen i Stoppested Verden sitt program – møteplasser mellom mennesker på tvers av kulturer, kjønn, generasjoner og sosial og økonomisk status. Kulturell interaksjon, integrering og likestilling er stikkord for våre aktiviteter. Vi har som mål å bidra til tillit og åpenhet for samt kunnskap om og forståelse for dagens mangfoldige samfunn. Stoppested Verden skal være en inkluderende og mangfoldig arena for alle.

Erna Solberg sa det så fint; ikke ta på hverandre – men ta vare på hverandre. Stoppested Verden handler om begge deler – og mer. Derfor skal vår samlende og mangfoldige møteplass stå klar til å ta imot alle når Covid-19 pandemien avtar.

Inntil da – følg med på våre FB sider og nettside for aktiviteter som gjenomføres i 2020!

Inviterer hele byen
Spennende samarbeid